Bedriftsmassasje

Massasje for ansatte i din bedrift? Et lønnsomt forebyggende tiltak.

 

Behandlingen kan foregå:

 • I våre lokaler. f.eks. på faste tidspunkt hver uke.
 • Ute i din bedrift. Vi har sammenleggbare benker og kan reise ut til din bedrift for behandling. Dere sørger for et behandlingsrom/avlukke som er godt ventilert, minimum 10 m2, uten innsyn og relativt lydisolert.

Forslag på behandlingsopplegg:

Første gangs konsultasjon er en individuell undersøkelse, og varer ca. 45-60 min. Da undersøkes holdning, vi utfører leddtester, samt styrke og bevegelighetstester av muskler og ledd, det utføres leddtester. Denne konsultasjonen går først og fremst ut på å bli kjent med klientens individuelle behov.

Fortløpende behandlinger, med varighet på 20-30 min. Oppfølging av første undersøkelse og forebyggende behandling. Råd og egenøvelser foreslås ved behov i løpet av behandlingen.

Med dette behandlingsopplegget kan en si at dere ”abonnerer” på en terapeut.

Blant personale/ledelse ser man ofte følgende positive effekter:

 • Mindre sykefravær.
 • Rehabiliterer/kurerer problemer raskere samt forebygger problemer.
 • Økt produktivitet.
 • Økt effektivitet.
 • Økt trivsel.
 • Bedre humør.
 • Kreativiteten øker.
 • Større lojalitet mot bedriften. Kjenner seg verdsatt av bedriften.
 • Økonomiske fordeler. Man kan trekke fra kostnadene ved forebyggende helsearbeid.
 • Alle får økt kroppsbevissthet – tenker helse /forebygging.
 • Bra reklame for bedriftens personalpolitikk.

Undersøkelse fra SINTEF

Kostnadene ved at en medarbeider er syk, er ca kr 2.600,- per dag. Dette viser tall fra SINTEF. I denne summen er også lønn og produksjonstap medregnet. Tallene viser at bedriftene kan tjene godt på å få ned sykefraværet gjennom forebyggende tiltak.

Bedriftsmassasje kan ikke bestilles gjennom vårt bookingsystem.

Vennligst ta kontakt for tilbud nærmest der din bedrift holder til.

Bestill nå