Psykolog

Hedda Bjanger Gramm

Hedda er utdannet psykolog fra Universitetet i Bergen.
Hun har erfaring innen arbeid med barn og unge, samt deres familier ved barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling.
Hedda har også erfaring fra voksenpsykiatrien spesifikt innenfor psykosefeltet. Som psykolog er hun vant til å møte mennesker som har det vanskelig og som trenger noen som kan lytte og hjelpe til å sortere i tanker og følelser. Tar imot mennesker med de fleste typer psykiske ubehag, mellommenneskelige problemer og livsutfordringer. Tilbyr i hovedsak individualterapi på ettermiddag-/kveldstid.

Kontakt Hedda